Huisregels

Om onze sporten zo plezierig mogelijk te laten verlopen gelden de volgende huisregels.

Voor leden

 • Wees op tijd, 5 minuten voor aanvang van de training in de zaal aanwezig. Als iedereen op tijd aanwezig is, kunnen de lessen op tijd beginnen. In de zaal zijn banken waarop uw zoon/dochter kan plaatsnemen.
 • Graag voor de les nog even naar het toilet.
 • Mocht de voorgaande les nog niet afgelopen zijn, dan graag stil wachten op de bank. Bij de jongensgroepen graag wachten op de gang.
 • Voor de eerste groepen op een lesdag is hulp bij het opzetten van de toestellen gewenst, hiervoor graag 10 minuten voor aanvang van start van de training aanwezig.
 • Tijdens alle groepen is vaste hulp gewenst. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leiding van de desbetreffende groep.
 • Wanneer uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn tijdens de training, graag een af bericht. Dit kan mondeling in de zaal, via de mail of telefonisch.
 • Tijdens schoolvakanties (herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- en zomervakantie) worden in principe géén trainingen gegeven. Ook in de laatste week voor de zomervakantie zijn er geen trainingen. Mocht hiervan worden afgeweken, dan krijgt u hiervan bericht.

Voor ouders/verzorgers

 • Ouders verlaten de zaal zodra de les begint. Dit komt de concentratie van de kinderen en van de trainer ten goede. Mocht u willen kijken vanaf de tribune of vanaf de bank in de nieuwe hal (in overleg met de leiding), doe dit dan alstublieft in stilte.
 • Bij kleuter- en peutergym is het in overleg mogelijk dat een ouder de eerste 5 minuten van een les aanwezig is, mochten ouders en trainer dit nodig vinden.
 • Als u vragen heeft voor de trainer, dan kunt u deze het beste ruim voor de eerste les of na de laatste les stellen. Tijdens de les moet de trainer zijn/haar aandacht bij de kinderen kunnen houden. Telefonisch of via e-mail vragen stellen kan natuurlijk altijd.

Turnkleding

 • Tijdens trainingen wordt “gepaste” turnkleding gedragen. Dat wil zeggen een turnpakje(eventueel met een turnbroekje) of een nauwsluitend T-shirt / hemd met een turnbroekje.
 • Het is verstandig om de naam van uw zoon/dochter of initialen in de turnkleding te zetten, met 20 dezelfde turnbroekjes in 1 kleedkamer kan er nog al eens wat verwisseld worden.
 • Indien gewenst kunnen turnschoentjes worden gedragen.
 • Tijdens het turnen wordt lang haar vast gedragen.
 • Tijdens het turnen worden geen sieraden gedragen, oorknopjes uitgezonderd. In de zaal is een bakje aanwezig waar sieraden eventueel in bewaard kunnen worden tijdens de training.

Kleedkamers

 • Pegasus Lemmer huurt zaal en kleedruimte van sporthal de Hege Fonnen, deze dienen leeg en schoon achtergelaten te worden aan het eind van de trainingen.
 • Mannelijke begeleiding is in de dameskleedkamers niet toegestaan. Vrouwelijke begeleiding is in de herenkleedkamer niet toegestaan. Bij de peuter en kleuterlessen en de ouder/kind gym is dit wel toegestaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Pegasus Lemmer noch sporthal de Hege Fonnen kunnen aansprakelijk gesteld worden bij vermissing van uw eigendommen.
 • Kledingstukken die achterblijven in de kleedkamers brengen wij naar de beheerders, zij bewaren dit bij de gevonden voorwerpen.

Wedstrijden

 • Als uw zoon/dochter deel neemt aan selectie trainingen is het deelnemen aan wedstrijden verplicht. Bij de overige groepen wordt hiervoor toestemming gevraagd.
 • Tijdens de wedstrijd draagt uw zoon/dochter een turnpak(je). Bij voorkeur wordt het verenigingstenue gedragen. Bij de meisjes géén broekje, indien gewenst schoentjes met witte enkel sokjes. Lang haar wordt vast gedragen en uw zoon/dochter draagt geen sieraden (oorknopjes uitgezonderd). Voor de selectiegroepen zijn er per groep afspraken gemaakt m.b.t. de te dragen kleding. Informatie hierover is te verkrijgen bij de trainer.
 • Indien uw zoon/dochter deel neemt aan wedstrijden is hiervoor wedstrijdgeld verschuldigd.  De hoogte hiervan varieert per niveau en wedstrijd. Bij plaatsing voor een NK of districtsfinale betaald Pegasus het wedstrijdgeld. Voor vragen hierover kunt u contact op nemen met de penningmeester van Pegasus Lemmer.
 • Mocht u, uw zoon/dochter niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd dan moet dit uiterlijk 2 weken van te voren via de leiding worden doorgegeven. Bij niet tijdig afmelden wordt alsnog wedstrijdgeld geïnd.

Beeldmateriaal

 • Tijdens trainingen worden in sommige gevallen video’s gemaakt van de turn(st)ers. Dit ten behoeve van de turnprestaties. Deze beelden worden niet langer dan de dag zelf opgeslagen, niet aan derden getoond en niet gepubliceerd.
 • Tijdens wedstrijden, verenigingsevenementen of uitvoeringen worden foto’s en/of video’s gemaakt. Deze worden gedupliceerd op onze website en Facebook pagina het kan zijn dat dit beeld materiaal gebruikt wordt voor promotie doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit melden bij het secretariaat van Pegasus Lemmer.

Algemeen

 • Nieuwe leden mogen 3 lessen meetrainen voor ze besluiten wel of geen lid te worden. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de trainer.
 • Het lidmaatschap kan worden beëindigd, met inachtneming van het opzegtermijn, door het online uitschrijf formulier volledig in te vullen.
 • Onze vereniging wordt gerund door vrijwilligers. Als u graag iets voor de club wilt doen, laat ons dit dan weten.
 • De vereniging heeft ook leuke sponsorpakketten en sponsormogelijkheden.
 • Voor sommige trainers is het prettig als ouders na de les helpen met het opruimen van de materialen.