Over Pegasus

  • Over Pegasus Lemmer 1

Over Pegasus

Pegasus Lemmer stelt zich ten doel om alle leden vanuit de breedtesport te begeleiden naar een (zo hoog mogelijk) kwaliteits- en/of prestatieniveau. Daarvoor is kwaliteit, opleiding en bijscholing van het technisch kader een voorwaarde. Met enthousiaste en professionele leiding, een gedreven bestuur, gemotiveerde leden en ouders van leden, streeft Pegasus Lemmer naar een stabiele, gezonde en sterke vereniging die met haar tijd meegaat en bewegingslessen aanbiedt, welke niet alleen een positieve bijdrage leveren aan de fysieke en psychische gesteldheid van leden, maar ook een maatschappelijk doel dienen.

Onze missie

Pegasus Lemmer wil alle inwoners van Lemmer en omstreken, in staat stellen te kunnen kiezen uit een breed scala aan gym- en sportlessen ter bevordering van gezondheid en welzijn. Een veilig sportklimaat, veiligheid, kwaliteit, sportiviteit, saamhorigheid, toegankelijkheid, gezondheid, gezelligheid, flexibiliteit en differentiatie vormen de belangrijkste pijlers van onze identiteit.

  • Aangesloten bij de KNGU

    De KNGU is één van de grootste sportbonden in Nederland. Door aangesloten te zijn bij de KNGU sportbond bieden wij onze leden een breed sportaanbod met diverse activiteiten en wedstrijdmogelijkheden.

  • Gediplomeerde trainers

    Onze trainers zijn gediplomeerd en beschikken over de juiste sportlicenties, hierdoor worden onze sporten op een verantwoorde manier gegeven en daarnaast periodiek door de KNGU op kwaliteit gecontroleerd.

  • Veilig sportklimaat

    Sport levert prachtige momenten op, maar soms ook onsportief of ongewenst gedrag. Wij streven naar een veilig sportklimaat. Dit met als doel een klimaat te realiseren waarin onze leden veilig en met plezier kunnen sporten. Daarnaast worden onze trainers gecontroleerd op goed gedrag middels een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Vertrouwenspersoon

Bij Pegasus Lemmer streven wij samen naar een veilig sportklimaat. Wanneer je, ondanks onze gezamenlijke inspanningen, toch tegen zaken aanloopt die een veilig en sportief klimaat in de weg staan, dan is de trainer je eerste aanspreekpunt. Als je, om welke reden dan ook, het verhaal niet bij de trainer kwijt kunt, of je komt er samen met je trainer niet uit, dan kun je terecht bij ons vertrouwenspersoon. Ons vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en denkt samen met jou na over een oplossing. Ons vertrouwenspersoon gaat vanzelfsprekend zeer zorgvuldig om met de informatie die ze van jou krijgt.

Hessy Hoekstra
Hessy Hoekstra